Regulamin - Członkostwo

Regulamin - Członkostwo

Zgodnie z Regulaminem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy,  zatwierdzonym Uchwałą Nr 1/2017 na zebraniu Klubu w dniu 20.01.2017 roku, członkiem Klubu może zostać każdy honorowy dawca krwi z KMP w Bydgoszczy lub emerytowany  funkcjonariusz i pracownik wymienionej  jednostki, który:

  • wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd Klubu HDK,
  • zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,
  • ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu HDK,
  • osoba z KMP w Bydgoszczy nie oddająca krwi, lecz czynnie biorąca udział w działaniach Klubu HDK na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony