Zarząd Klubu - kontakt

Zarząd Klubu - kontakt

W dniu 20 stycznia 2017 roku zainicjował swoją działalność Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy  Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Celem Klubu HDK jest dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa, propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym określeniem bezinteresowności daru krwi oraz honorowego dawstwa szpiku kostnego. Ponadto do zadań Klubu należy organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu HDK we współpracy z Placówkami Służby Krwi.

Spośród członków Klubu wybrano na pełniących funkcje:

  • prezesa:  podinsp. Filipa Antczaka – funkcjonariusza Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy,
  • wiceprezesa: podinsp. Violettę Grzesiewską - funkcjonariusza Wydziału Kontroli KMP w Bydgoszczy,
  • sekretarza: Anettę Lewicką – Specjalistę Referatu ds. Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia KMP w Bydgoszczy.

Wszelkie informacje dotyczące działalności Klubu można uzyskać pod numerami telefonów:

52 525-56-45, 52 525-57-34 lub 52 525-56-20.

 

Powrót na górę strony