Bezpieczeństwo placówek w związku z powrotem uczniów do szkół - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

Bezpieczeństwo placówek w związku z powrotem uczniów do szkół

Data publikacji 22.01.2021

W prawdzie beztroski czas wypoczynku zimowego już się zakończył, lecz policjanci Ogniwa Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście nie przestają dbać o bezpieczeństwo, szczególnie najmłodszych uczniów naszego rejonu, którzy powrócili do szkół.

Tym razem swoje działania ukierunkowali na kontrole placówek, kładąc nacisk na bezpieczną drogę przemierzaną do szkoły przez uczniów, jak również tereny wokół tych obiektów.

Właściwa dbałość o infrastrukturę drogową, jej widoczne i czytelne oznakowanie oraz czystość szlaków komunikacyjnych, jest podstawowym czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo tak ważnego Niechronionego Uczestnika Ruchu Drogowego.

W ramach tych działań, policjanci nawiązują również bezpośrednią i regularną współpracę z przedstawicielami szkół, aby uczniowie byli i czuli się bezpiecznie. Nadal kontrolowane jest przestrzeganie obostrzeń związanych z panującą pandemią wirusa powodującego COVID – 19.