Wiadomości

Podziękowania dla pracowników banku za wzorową reakcję na próbę oszustwa

Data publikacji 08.07.2021

W fordońskim komisariacie odbyło się niecodzienne spotkanie. Uczestniczyły w nim pracownice jednego z banków, Panie Agnieszka Jaromin oraz Olga Walkiewicz – Supernak, które z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy nadkom. Jarosława Zdunka otrzymały podziękowania za wzorową reakcję przy próbie oszustwa na szkodę klienta banku.

Dzisiaj (08.07.2021) nadkom. Jarosław Zdunek - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, wspólnie z kadrą kierowniczą komisariatu kom. Tomaszem Surą i kom. Mariuszem Buwajem, podziękował pracownikom banku za wzorową reakcję przy próbie oszustwa na szkodę jednego z klientów banku.

Pani Agnieszka Jaromin oraz Pani Olga Walkiewicz – Supernak, odebrały serdeczne podziękowania i listy gratulacyjne za wzorową postawę. Panie w dniu 02 lipca 2021 roku swoim postępowaniem przyczyniły się do zapobieżenia popełnienia przestępstwa. Tego dnia w oddziale banku stawił się klient, który próbował wykonać przelew pieniędzy w kwocie 80 000 zł. Jak się później okazało na konto oszustów. Pani Olga Walkiewicz – Supernak obsługując klienta zachowała niezwykłą czujność. Podejrzewając próbę dokonania przestępstwa powiadomiła Panią Agnieszkę Jaromin, która poleciła zablokowanie przelewu i powiadomienie Policji.                                                                                  

Wzorowe zachowanie pracowników Banku przyczyniło się do zapobieżenia popełnienia przestępstwa i utraty przez klienta znacznej kwoty pieniędzy.

Gratulacje dla obu Pań!!! 

  • nadkom. Jarosław Zdunek - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy wręcza list gratulacyjny pani Oldze Walkiewicz – Supernak
  • nadkom. Jarosław Zdunek - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy wręcza list gratulacyjny pani Agnieszce Jaromin
  • Uczestnicy spotkania podczas rozmowy.
  • Wspólne zdjęcie uczestników spotkania.
Powrót na górę strony