Wiadomości

Kontrolowali pojazdy wjeżdżające do lasów

Data publikacji 20.07.2021

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Fordonie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej z Nadleśnictwa Toruń przeprowadzili działania na terenie kompleksów leśnych gminy Dąbrowa Chełmińska. Celem działań było przede wszystkim ograniczenie wywożenia odpadów i nieczystości do lasów.

Wywożenie śmieci do lasów to temat bardzo bulwersujący. Niestety wśród nas są osoby, którym ten fakt jest obojętny i wywożą nieczystości do lasów. Dlatego też, aby ograniczyć tego typu sytuacje, fordońscy dzielnicowi wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie dróg dojazdowych do terenów leśnych.

Wczoraj (19.07.2021) funkcjonariusze kontrolowali pojazdy dostawcze wjeżdżające na tereny leśne pod kątem wwożenia niebezpiecznych odpadów. W trakcie działań nie ujawnili przypadków zaśmiecania lasów.

  • policyjny radiowóz i pojazd Straży Leśnej stoją przy lesie
  • funkcjonariusz Straży Leśnej kontroluje pojazd
  • funkcjonariusze kontrolują pojazd
Powrót na górę strony