Wiadomości

By droga do szkoły była bezpieczna

Data publikacji 10.09.2021

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Białych Błotach mł. asp. Krzysztof Bratz wziął udział w spotkaniach z uczniami klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Podczas spotkań omówiono temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

W tym tygodniu dzielnicowy zapoznał pierwszaków z zasadami bezpieczeństwa podczas przemieszczania się z domu do szkoły i z powrotem. Omówił z dziećmi z ogólne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci mogły w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę dzięki przenośnemu przejściu dla pieszych, które użyto w trakcie spotkań. Wyjaśniono jak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe podczas przemieszczania się po drodze w porze wieczorowej.

Mł. asp. Krzysztof Bratz omówił także bardzo ważne kwestie w sprawach bezpieczeństwa podczas kontaktu z osobami obcymi, proponującymi słodycze lub inne upominki mogące być podstępem w celu bezprawnego działania w stosunku do dzieci.

Spotkania przebiegały w miłej atmosferze z dużym zaangażowaniem uczestników. Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

  • Policjant i dzieci stoją przed matą imitującą przejście dla pieszych.
  • Zdjęcie grupowe uczestników spotkania na sali gimnastycznej.
  • Chłopiec przechodzi przez przejście dla pieszych (matę).
  • Policjant i dzieci siedzą w klasie szkolnej na podłodze podczas pogadanki.
  • Policjant rozmawia z dziećmi. Wszyscy siedzą w okręgu na podłodze w klasie szkolnej.
  • Zdjęcie grupowe klasy i policjanta.
  • Policjant prowadzi pogadankę w klasie szkolnej. Uczniowie siedzą na krzesłach w utworzonym kręgu.
  • Policjant i dziewczynka stoją przed matą imitującą przejście dla pieszych. Wszystkiemu przyglądają się pozostali uczniowie siedzący na podłodze w klasie.,
  • Zdjęcie grupowe uczniów jednej klasy z policjantem.
Powrót na górę strony