Wiadomości

Bezpieczny pieszy na drogach powiatu bydgoskiego

Data publikacji 06.07.2022

W ramach działań wojewódzkich „Bezpieczny pieszy” bydgoscy policjanci kontrolowali aspekt bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Akcja ta miała na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i eliminowanie ich nieprawidłowych zachowań. W ramach działań policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Bacznie też przyglądali się "niechronionym uczestnikom", czy nie łamią przepisów ruchu drogowego.

Wykroczenia, na które funkcjonariusze zwracali uwagę to m.in. nieudzielanie pierwszeństwa pieszym, omijanie pojazdu ustępującego pierwszeństwa pieszym, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi, przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Natomiast w odniesieniu do pieszych to głównie przechodzenie w miejscu niedozwolonym czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Podczas działań policjanci ruchu drogowego ujawnili 122 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami w stosunku do pieszych. 74 z nich zostało ukaranych mandatem karnym, a 44 pouczonych. W przypadku 4 kierujących zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Niestety, jak pokazuje wczorajsza akcja, także sami piesi nie postępują zgodnie z przepisami drogowymi. Policjanci ujawnili 65 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Wobec 5 z nich policjanci zastosowali postępowanie mandatowe, 59 pouczyli, a w stosunku do jednego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Powrót na górę strony