Wiadomości

Spotkanie funkcjonariusza ze studentami kryminologii na UKW

W miniony piątek (25.11.2022) w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie funkcjonariusza z Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście ze studentami kryminologii.

Młodszy aspirant Adrian Cieślewicz – kierownik Ogniwa Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii został zaproszony w charakterze prelegenta do przeprowadzenia wykładu na temat: „Obraz przestępczości nieletnich na terenie Bydgoszczy. Stosowanie Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z perspektywy funkcjonariuszy policji”. Kierunek kryminologia został utworzony po raz pierwszy na UKW w roku akademickim 2019/2020 wychodząc naprzeciw zainteresowaniu studentów z całego kraju. Skupia się on na interdyscyplinarnej wiedzy o przestępczości i innych zjawiskach patologicznych w otaczającej nas rzeczywistości. Jednym ze składowych kryminologii, jest właśnie kwestia przestępczości nieletnich.

Funkcjonariusz podczas spotkania informował o algorytmie postępowania z nieletnim sprawcą czynu karalnego w oparciu o zapisy nowej ustawy, która weszła w życie 01 września 2022 roku. Studentów szczególnie zainteresowała problematyka zatrzymania nieletniego. Przekazano im jakie czynności zgodnie z prawem musi wykonać policjant, jakimi środkami przymusu bezpośrednio może się posłużyć oraz jakie trudności może napotkać w trakcie zatrzymania. Informowano również o dalszym postępowaniu z nieletnim, jego przesłuchaniem czy umieszczeniem w Policyjnej Izbie Dziecka. Przeanalizowano również najistotniejsze zagadnienia, jakie wprowadza nowa Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Podjęta przez funkcjonariusza tematyka zaowocowała wieloma pytaniami, dotyczącymi w szczególności kwestii praktycznych postępowania z nieletnimi sprawcami.

Istotnym elementem spotkania było również promowanie wizerunku policjanta oraz zachęcanie młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji. Studentom rozdano ulotki oraz udzielono odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane ze służbą. Przedstawiono jakie wymogi należy spełnić oraz jakie kompetencje są szczególności  cenione u przyszłych kandydatów. Słuchaczy zapoznano ze strukturą komisariatu policji, zakresem pracy i obowiązków poszczególnych wydziałów, rewirów oraz ogniw. Należy zaznaczyć, iż wielu z uczestników wykładu zadeklarowało chęć kontynuowania swojej przyszłej kariery zawodowej w Policji.

Powrót na górę strony