Wiadomości

Mówili o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i agresji rówieśniczej

Policjantka st. asp. Hanna Giza-Ładzińska ze śródmiejskiego komisariatu oraz asp. sztab. Robert Ładziński z bydgoskiej komendy wybrali się z wizytą do dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie. Funkcjonariusze odwiedzili oddziały przedszkolne oraz klasy od I do III szkoły podstawowej.

Działania profilaktyczne, w tym przekazywanie dzieciom wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, są głównym celem spotkań policjantów z dziećmi.

Mundurowi podczas wizyty w pierwszej części prelekcji mówili na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci dowiedziały się, jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze, że nie wolno wbiegać na jezdnię oraz bawić się w jej pobliżu.

Głównym celem spotkania było kształtowanie odpowiednich zachowań, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom jako Niechronionym Uczestnikom Ruchu Drogowego.

Policjanci tłumaczyli również dlaczego nie wolno ufać osobom obcym i nieznajomym. Pouczono co należy zrobić, gdy w pobliżu nie ma rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku potrzeby udzielenia pomocy. W tym celu dzieciom przypomniano numery alarmowe.

W klasach od I do III szkoły podstawowej podjęty został także temat zachowań rówieśniczych. Dzieci uświadomione i wyczulone zostały, iż przemoc rówieśnicza to zachowania agresywne, które zwrócone są przeciw innym osobom oraz że agresja może przybierać różne formy zarówno fizyczne jak i psychiczne. Policjanci wytłumaczyli dzieciom, że ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie i ośmieszanie to też negatywne zachowania, których muszą się wystrzegać. Poprzez przykłady problem został omówiony przez funkcjonariuszy w sposób zrozumiały i dostosowany do każdej grupy wiekowej.

Na koniec policjanci opowiedzieli o swojej służbie. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały omawiane tematy. Chętnie brały udział w zajęciach prowadzonych przez gości. Wizyta miała charakter edukacyjny i sprawiła wiele radości zarówno dzieciom jak i odwiedzającym.

  • Policjanci i dzieci w sali szkolnej. Dzieci stoją przed policjantką pokazującą planszę tematyczną
  • Dzieci w radiowozie.
  • Dzieci podczas lekcji.
  • Policjanci i dzieci podczas pogadanki w klasie.
  • uczestnicy podczas lekcji
  • dzieci oglądają radiowóz
  • dzieci dookoła radiowozu
  • Policjanci i dzieci w klasie szkolnej.
Powrót na górę strony