Wiadomości

Zachowanie kierowców na przejeździe kolejowym

Bydgoscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania ukierunkowane na bezpieczeństwo na strzeżonym przejeździe kolejowym przy ulicy Inwalidów w Bydgoszczy. Przy pomocy Mobilnego Centrum Monitoringu policjanci obserwowali zachowania kierowców aut i pieszych w miejscu, gdzie wymagana jest szczególna ostrożność.

Dzisiaj (24.02.2023) w godzinach przedpołudniowych (9:00-11:00) policjantów ruchu drogowego można było spotkać w rejonie przejazdu kolejowego znajdującego się przy ulicy Inwalidów w Bydgoszczy. Wszystko to za sprawą działań, które prowadzili mundurowi z bydgoskiej drogówki wykorzystując do tego Mobilne Centrum Monitoringu.

Celem działań było ograniczenie przebywania osób nieuprawnionych na torowiskach oraz przechodzenia i przejeżdżania przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych, a także niezgodnie z przepisami ruchu drogowego (niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy omijanie opuszczonych rogatek).

W trakcie dwugodzinnych działań w tym miejscu ujawniono 8 naruszeń przepisów przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wszystkie przypadki dotyczyły niestosowania się do sygnalizacji świetlnej przez kierujących samochodami, którzy wjeżdżali na przejazd, gdy sygnalizator świetlny nadawał sygnał czerwony. Sprawcy trzech wykroczeń zostali ukarani mandatem karnym, a pozostałych pięciu policjanci pouczyli.

Powrót na górę strony