Wiadomości

O odpowiedzialności prawnej nieletnich na spotkaniach z młodzieżą szkół średnich

W ostatnich dniach mł. asp. Małgorzata Tworek – Haraszkiewicz oraz pracownik cywilny Izabela Adamczak – Trzaskalska z Ogniwa Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii ze śródmiejskiego komisariatu przeprowadziły cykl spotkań na temat ,,Odpowiedzialności prawnej nieletnich”. Profilaktycy odwiedzili młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.

Spotkanie miało charakter profilaktyczno-edukacyjny. Część prelekcji poświęcona została wyjaśnieniu uczniom aspektów prawnych wynikających z Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Goście przybliżyli młodzieży ważne pojęcia, które wynikają z przepisów prawnych, między innymi: nieletni, demoralizacja oraz czyn karalny. Policjantka przedstawiła przy tym istotne artykuły z kodeksu karnego, które najczęściej są przedmiotem postępowań wobec osób wchodzących w konflikt z prawem.

Uczniowie dowiedzieli się także, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo oraz jakie ponosi się konsekwencje z tego tytułu. W tym celu profilaktycy przedstawili obowiązujące procedury postępowania w sprawach nieletnich oraz zapoznali uczniów z katalogiem środków wychowawczych jakim dysponuje sąd w przypadku osób nieletnich. Młodzież zapoznana została również z tematem cyberprzemocy oraz hejtu w Internecie. Omawiane zagadnienia oraz spotkanie było bardzo interesujące dla słuchaczy, ponieważ przedstawiona została nie tylko teoria, ale i przykłady z życia, które wywołały wśród słuchaczy duże zainteresowanie.

Wyświetlono też film o tematyce cyberprzemocy ukazujący pułapki w przestrzeni Internetu, na które narażeni jesteśmy wszyscy.

Część spotkania miała charakter dyskusji. Młodzież zaciekawiona zaprezentowaną problematyką miała wiele pytań, na które goście udzielali odpowiedzi. Wizyta policjantki oraz edukowanie uczniów w omawianej tematyce z pewnością przyczyni się do wzrostu ich świadomości i odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie.

Spotkanie było także okazją do przybliżenia charakteru służby i zachęcania młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji.

Powrót na górę strony