Wiadomości

Policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy

Doskonalenie umiejętności organizacji, obiegu informacji, analizy sytuacji i współdziałania służb w zakresie prowadzenia działań w sytuacji kryzysowej to główne założenia zorganizowanych wczoraj (20.09.2023) ćwiczeń w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, związanych z odmową wykonania przez osadzonych polecenia opuszczenia placu spacerowego oraz likwidacją zagrożenia bezpieczeństwa jednostki przez grupę masowo przybywających pod jednostkę penitencjarną obcokrajowców. W takiej sytuacji swoje umiejętności mieli możliwość sprawdzić bydgoscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz strażakami.

Wczoraj (20.09.2023) dyżurny bydgoskich policjantów otrzymał zgłoszenie o napaści na Areszt Śledczy w Bydgoszczy. Z przekazanych informacji wynikało, że nieznana grupa obcokrajowców narusza porządek pod bramą wjazdową do jednostki penitencjarnej.

Informacja ta natychmiast trafiła do policjantów z komisariatu na Szwederowie. Na miejsce zostały skierowane patrole interwencyjne oraz ruchu drogowego. Ci ostatni mieli za zadanie zapewnić bezpieczeństwo na ulicy w rejonie aresztu.

Na szczęście opisywana sytuacja to tylko ćwiczenia praktyczne realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Głównym celem tych działań była weryfikacja rozwiązań dotyczących prowadzenia działań policyjnych w warunkach sytuacji kryzysowej na terenie przyległym do Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz ocena procesu decyzyjnego dowódcy akcji policyjnej.

Mimo, że były to tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki takim wspólnym działaniom służby ratunkowe nabierają doświadczenia, co pozwoli na szybką reakcję, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Powrót na górę strony