Wiadomości

Podsumowanie działań „Bezpieczny pieszy" na drogach powiatu bydgoskiego

Data publikacji 15.11.2023

Bydgoscy policjanci po raz kolejny przeprowadzili działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie chroni ich karoseria pojazdu, poduszki, czy inne techniczne wyposażenie. Zdarza się, że w przypadku zderzenia z pojazdem, piesi giną czy zostają ranni. Można tego uniknąć, jeśli poruszając się po drogach stosować będziemy elementy odblaskowe.

W trosce o ich bezpieczeństwo bydgoscy policjanci prowadzili wczoraj (14.11.2023) działania „Bezpieczny pieszy”. Akcja ta jest organizowana w celu poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też na zachowanie samych pieszych.

Podczas całodniowych działań bydgoscy policjanci ujawnili 109 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 51 wykroczeń popełnionych przez samych niezmotoryzowanych uczestników ruchu (41 z nich dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscu niedozwolonym). Pięciu pieszych zostało ukaranych mandatem karnym, a 46 policjanci pouczyli. Natomiast w odniesieniu do zmotoryzowanych to dla 65 z nich skończyło się to mandatem karnym, dla 42 pouczeniem, a wobec dwóch policjanci sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.

*

Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierujących należą:

  • przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub w innych okolicznościach,
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
  • nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych.

Natomiast najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze to:

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,
  • przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony,
  • przebieganie przez jezdnię,
  • wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd.

Kolejny raz zwracamy się z apelem do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności i rozwagi podczas poruszania się po drodze.

Powrót na górę strony