Wiadomości

Profilaktycy ze Śródmieścia na spotkaniu z młodzieżą

Śródmiejscy profilaktycy udali się do Szkoły Podstawowej Centrum Edukacji Montessori. Głównym celem spotkania z młodzieżą było omówienie tematu odpowiedzialności prawnej nieletnich. W trakcie wizyty poruszono także ważny problem jakim jest cyberprzemoc oraz zagrożenia w sieci.

W minioną środę (15.11.2023) profilaktycy omówili z uczniami istotne zagadnienia zawarte w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wyjaśniając czym jest demoralizacja oraz czyn karalny. Policjanci, poprzez konkretne przykłady, omówili zagadnienia tak, aby młodzi ludzie ze spotkania wynieśli jak największą wiedzę.

Druga część poświęcona została tematyce bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy. Omówione zostały zagrożenia jakie płyną z nieprawidłowego zachowania w wirtualnym świecie. Wyjaśniono także, iż działania mające znamiona prześladowania, zastraszania, nękania czy wyśmiewania innych osób, z wykorzystaniem Internetu oraz narzędzi typu elektronicznego, takich jak: SMS, e-mail, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe, są niczym innym jak cyberprzemocą.

Szczególnie uczulili młodych ludzi, iż robienie i rozsyłanie kompromitujących materiałów, w tym zdjęć czy filmików jest niezgodne z przepisami i niesie za sobą poważne konsekwencje.

Mundurowi uświadomili młodzież, jak należy zachowywać się w sieci, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Zachęcili uczniów do zachowania ostrożności, a szczególnie nie ujawniania swoich danych osobowych, adresowych oraz nie udostępniania swoich zdjęć osobom poznanym w Internecie. Policjanci uczulili słuchaczy przed spotykaniem się z osobami poznanymi w internecie, ponieważ może to być niebezpieczne oraz uświadomili gdzie należy szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą cyberprzemocy.

Młodzież, zaciekawiona zaprezentowaną problematyką, miała wiele pytań, na które profilaktycy udzielili odpowiedzi. Spotkanie miało na celu kształtowanie prawidłowych nawyków i zachowań w internecie.

Powrót na górę strony