Wiadomości

Ćwiczenia „EGIDA-23” w bydgoskiej komendzie miejskiej

Data publikacji 28.11.2023

W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-23, w którym uczestniczyło 19 osób. Pracownicy posiadający nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych policji, punktualnie o godzinie 8:00 rozpoczęli szkolenie.

Ćwiczenie pod kryptonimem „EGIDA-23” jest przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych, mającym na celu praktyczne sprawdzenie gotowości do działania KMP w Bydgoszczy w zakresie:

- powołania do służby pracowników policji, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w jednostce zmilitaryzowanej policji,

- sprawdzenia funkcjonalności i założeń planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych jednostki zmilitaryzowanej – Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,

- doskonalenia procesu szkolenia pracowników, którym nadano przydziały.

Wczorajsze ćwiczenia (27.11.2023) miały przede wszystkim na celu praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do wyznaczonych jednostek organizacyjnych, przewidzianych do militaryzacji.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 19 pracowników policji, którym nadane zostały przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej – Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. W szkoleniu, łącznie z pracownikami, zaangażowanych było 39 osób.

Mechanizm nadawania przydziałów i powoływania rezerw ma na celu przygotowanie szerokorozumianego potencjału osobowego między innymi dla policji do działań na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Podczas jednodniowego ćwiczenia sprawdzono procedury powołania rezerw osobowych, zrealizowano zajęcia teoretyczne, które uzupełniły specjalistyczną wiedzę, niezbędną do właściwej realizacji zadań policji.

 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23
 • Policjanci oraz pracownicy policji w trakcie ćwiczeń EGIDA-23

Pliki do pobrania

 • 200.4 KB
  Deskrypcja do filmu
Powrót na górę strony