Wiadomości

Zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 05.02.2024

Dzisiaj (02.02.2024 r.) nadinspektor Piotr Leciejewski zameldował Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Romanowi Kusterowi o zdaniu obowiązków na stanowisku. Od marca 2020 r. nadinspektor Piotr Leciejewski dowodził kujawsko-pomorskim garnizonem będąc Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy. Dzisiaj obowiązki te przejął inspektor Jakub Gorczyński, dotychczasowy Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Kujawsko-pomorscy policjanci i pracownicy Policji pożegnali odchodzącego po ponad 30 latach służby nadinspektora Piotra Leciejewskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło pożegnanie ze sztandarem nadinspektora Piotra Leciejwskiego oraz przywitanie sztandaru przez inspektora Jakuba Gorczyńskiego. Komendanci złożyli meldunek nadinspektorowi Romanowi Kusterowi o zdaniu i przejęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Podczas uroczystości, w obecności zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: nadinspektor Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, Pan Michał Sztybel Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego, Pan Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz przedstawiciele służb, a także instytucji współpracujących z Policją, odchodzący ze służby nadinspektor Piotr Leciejewski usłyszał pod swoim adresem słowa podziękowań i gratulacji.

Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster:

- (…) Krótko przed rozpoczęciem uroczystości rozmawialiśmy o uczciwości. Pozwolę sobie zacytować ważnego Polaka, Władysława Bartoszewskiego: Warto być uczciwym, chociaż nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”. Panie Generale te słowa pasują do Pana. Te słowa pokazują jakim jest Pan przełożonym i jakim jest Pan człowiekiem (…). Osoba Pana Generała Piotra Leciejewskiego jest osobą nietuzinkową. W 2021 r. razem otrzymaliśmy szlify generalskie. Swoją ciężką służbą i swoją osobowością, spotykając wielu wartościowych ludzi, współpracując z nimi i wspierając się ich doświadczeniem doszedł do tego stanowiska, bo zawsze stawiał na „grę zespołową”. Dzisiaj należą Mu się ogromne brawa, za to, że w pierwszej kolejności wymagał od siebie po to, żeby móc wymagać od innych (…).

Następnie głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Michał Sztybel.

- (…) Chciałem podziękować odchodzącemu Komendantowi, za to że ilość podjętych decyzji i załatwionych spraw to blisko 100% pozytywnie. Zawsze są przed nami trudne wybory i trudne decyzje. Ostatnie lata to nie był łatwy czas: Covid,  wojna w Ukrainie, kryzys na granicy to te działania, które dotyczyły wszystkich nas. Za zdanie tego testu bardzo dziękuję – powiedział Wojewoda.

W trakcie uroczystości głos zabrał odchodzący ze służby nadinspektor Piotr Leciejewski:

-   (…) Jestem bardzo szczęśliwy, że w takich okolicznościach, w obecności sztandaru mogę złożyć ostatni meldunek, pożegnać się ze służbą w Policji i z garnizonem kujawsko-pomorskim. Trudny jest to dla mnie moment, choć także radosny, bo przecież to mój wybór. Jednak 30 lat służby w polskiej Policji na pewno pozostawia ślad, ukształtowany charakter i z całą pewnością to właśnie Policji zawdzięczam wszystko to, co zawodowo osiągnąłem (…). Bardzo dziękuje wszystkim policjantom, którzy codziennie służą na ulicach Kujaw i Pomorza, za ich poświęcenie i zaangażowanie. (…) Odchodzę z Policji, opuszczam kujawsko-pomorski garnizon. Garnizon, który umiłowałem i zawsze pozostanie on w moim sercu i w mojej pamięci i wierzę w to, że na zawsze pozostanie moim drugim domem. Serdecznie też gratuluję nowemu Komendantowi. Proszę dbać o ten garnizon, o ludzi. Wiem o tym, znając predyspozycje i umiejętności Pana Inspektora, że będzie to wspaniała kontynuacja. W lepsze ręce garnizon nie mógł trafić (…). Bardzo pięknie wszystkim dziękuję. Panie Generale melduję, że zakończyłem.

W trakcie uroczystości słowa podziękowania i gratulacji obaj Komendanci usłyszeli także od Pana Zbigniewa Ostrowskiego Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Pana Michała Zaleskiego Prezydenta Miasta Torunia.

Nadinspektor Piotr Leciejewski policyjny mundur założył w dniu 1 września 1993 r. i przez ponad 30 lat zdobywał doświadczenie w pracy niemal we wszystkich rodzajach służb. Od początku związany był z pionem kryminalnym, choć zajmował także stanowiska kierownicze w pionie prewencji. Był między innymi Komendantem Powiatowym Policji w Śremie, Komendantem Miejskim Policji w Lesznie, a także Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za nadzór nad pionem kryminalnym. Przed objęciem funkcji we wrocławskiej komendzie wojewódzkiej przez pewien czas pełnił obowiązki  Komendanta Szkoły Policji w Pile. Niespełna trzy lata później, 13 marca 2020 r. zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, a 21 maja 2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał go na to stanowisko. Fakt pełnienia nienagannej służby skutkował odebraniem w dniu 21 lipca 2021 r. na dziedzińcu Belwederu w Warszawie, z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu mianowania na stopień nadinspektora. To historia służby ustępującego właśnie komendanta wojewódzkiego. Nadinspektor Piotr Leciejewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Bardziej prywatne oblicze nadinspektora Piotra Leciejewskiego, bez wątpienia rzutujące na  sposób kierowania garnizonem kujawsko-pomorskiej Policji, to wysokie wymagania, zarówno wobec siebie, jak i podwładnych. Stawianie poprzeczki wysoko nigdy nie przysłoniło Panu Komendantowi zasady, że na pierwszym miejscu zawsze jest człowiek – może nieperfekcyjny i nie zawsze doskonały, ale zawsze zasługujący na szacunek. Nie sposób nie wspomnieć o szczególnym podejściu Pana nadinspektora do etosu oraz historii Policji. Był pomysłodawcą utworzenia Izby Pamięci oraz galerii porterów byłych komendantów wojewódzkich Policji w Bydgoszczy. Obie inicjatywy każdego dnia dają funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym przechodzącym korytarzem poczucie tożsamości z formacją, jej tradycjami, wizją i wartościami.

Dzisiaj, żegnając Pana Generała, życzymy odpoczynku, ale także satysfakcji z odkrywania nowych aspektów życia. Życzymy, aby zrealizował wszystko to o czym do tej pory marzył. Niech to „nowe życie”, poza służbą, przyniesie spełnienie i dopełnienie. Niech będzie czasem na nowe pasje i piękne życie.

 

Od 3 lutego 2024 r. Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy został inspektor Jakub Gorczyński.

Inspektor Jakub Gorczyński służbę w Policji rozpoczął 1 września 1994 r. na stanowisku aplikanta Plutonu Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przez blisko 26 lat służby związany z garnizonem wielkopolskim, będąc między innymi: Kierownikiem Sekcji Operacji Policyjnych Zarządzania Kryzysowego Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Naczelnikiem Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a z czasem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Z dniem 24 lipca 2020 r. powołany został na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Wśród medali i odznaczeń, którymi został uhonorowany w czasie służby znalazły się: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złota Odznaka Zasłużony Policjant. Inspektor Jakub Gorczyński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Ekonomicznego, kierunek zarządzanie.

Gratulujemy, życząc wytrwałości, determinacji i sukcesów!

 • Szefowie policji wchodzą na salę.
 • Policjanci z przodu sali.
 • Poczet sztandarowy na sali.
 • Ogólny widok na salę konferencyjną podczas uroczystości.
 • Dwaj policjanci.
 • Nowy Szef policji.
 • Pożegnanie ze sztandarem.
 • Pocałowanie sztandaru.
 • Składanie gratulacji.
 • Składanie gratulacji.
 • Przemówienie Komendanta.
 • Przemówienie Wojewody.
 • Przemówienie Komendanta.
 • Przemowa policjanta.
 • Gratulacje składane policjantom.
 • Przemówienie komendanta.
 • Policjanci na sali
 • Przemówienie komendanta.
 • Gratulacje składane policjantom.
 • Przemówienie Wicemarszałka.
 • Przemówienie prezydenta Torunia.
 • Poczet sztandarowy.
 • Składanie gratulacji.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
 • Składanie gratulacji i podziękowań.
Powrót na górę strony