Wiadomości

Debata społeczna o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego w bydgoskim Fordonie

Data publikacji 24.04.2024

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon zorganizowali debatę społeczną dotyczącą "Bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drogach dzielnicy Fordon". Przedmiotem spotkania był temat zagrożeń, na które narażeni są piesi. Podczas spotkania omówiono również zagadnienia związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

Wczoraj (23.04.2024) odbyła się debata społeczna pod tytułem "Bezpieczeństwo Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego na Drogach Dzielnicy Fordon", na którą Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon nadkomisarz Mariusz Buwaj zaprosił mieszkańców dzielnicy oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie zostało wywołane ostatnimi zdarzeniami drogowymi, jakie miały miejsce w dzielnicy Fordon, w których śmierć poniosło dwóch niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Debatę poprowadziła podkomisarz Monika Złotowska, a uczestniczyli w niej eksperci: 

 • Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Pani Dorota Boroń,
 • Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacji w Bydgoszczy Pan Piotr Bojar,
 • Dyrektor Wydziału Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Bydgoszczy Pan Adam Dudziak,
 • Radny i Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Bydgoszczy Pan Lech Zagłoba – Zygler,
 • Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podkomisarz Remigiusz Rakowski,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy - aspirant sztabowy Sławomir Szczepaniak,
 • Komendant Komisariatu Policji Bydgoszcz Fordon nadkomisarz Mariusz Buwaj
 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Bydgoszcz Fordon podkomisarz Łukasz Lewandowski,
 • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy Pan Michał Kempiński,
 • Dzielnicowi z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon: młodszy aspirant Dawid Kumkowski oraz starszy sierżant Jakub Skrzypek,

a także przybyli mieszkańcy oraz przedstawiciele fordońskich szkół wraz z młodzieżą.

Prelegenci apelowali do mieszkańców i podkreślali jak wielką wagę stanowi bezpieczeństwo na drodze, z uwagi na fakt, iż każdy z nas z niej korzysta, bez względu na to czy jest pieszym, rowerzystą, czy kierowcą pojazdu.

Po wystąpieniu ekspertów głos zabrali mieszkańcy, którzy przekazali swoje uwagi i spostrzeżenia oraz wskazywali newralgiczne miejsca, w których istnieje zagrożenie dla mieszkańców Fordonu i wszystkich innych osób korzystających na co dzień z fordońskich ulic. Proponowali rozważenie wprowadzenia pewnych rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa, szczególnie najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wskazane uwagi i problemy pozostaną w zainteresowaniu Policji i zostaną uwzględnione w planowaniu codziennych służb. W kwestiach rozbudowy, przebudowy, wprowadzenia innych rozwiązań technicznych wymagana jest szersza analiza podmiotów odpowiedzialnych za te kwestie. Na koniec uczestnicy debaty wypełnili przygotowaną ankietę ewaluacyjną.

Fordońscy policjanci serdecznie dziękują Dyrekcji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 za udostępnienie auli, w której odbyła się debata. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w debacie.

 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
 • Policjanci , eksperci i mieszkańcy Fordonu podczas debaty
Powrót na górę strony