Wiadomości

Podsumowanie pracy bydgoskich policjantów za 2017 rok

Data publikacji 11.01.2018

Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy insp. Sławomir Kosiński przeprowadził odprawę roczną podsumowującą pracę bydgoskich policjantów w 2017 roku. W spotkaniu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Wczoraj (10.01.2018) w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przy ulicy Iławskiej 1 odbyła się odprawa roczna, w trakcie której podsumowano pracę bydgoskich policjantów oraz omówiono stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu.

Odprawę poprowadził Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy insp. Sławomir Kosiński przy udziale swoich Zastępców mł.insp. Przemysława Mielczarka oraz podinsp. Waldemara Pinkosia. Oprócz Kierownictwa bydgoskiej komendy, komendantów komisariatów oraz naczelników wydziałów, w spotkaniu uczestniczył również Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Po przywitaniu gości przez Szefa bydgoskiej policji, pierwszy głos zabrał podinsp. Waldemar Pinkoś. Zastępca Komendanta, odpowiedzialny za pracę pionu kryminalnego, przedstawił statystyki przestępczości na terenie komendy miejskiej.

Do znaczących sukcesów należy zaliczyć spadek liczby przestępstw. W szczególności dotyczy to kategorii tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa (rozboje, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu, kradzież z włamaniem, kradzież, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia). W omawianym okresie ich ilość spadła do 3102, co daje o 432 mniej przestępstw niż rok wcześniej. Największa różnica widoczna jest w kradzieży mienia, gdzie odnotowano spadek o 246 przestępstw oraz w uszkodzeniu mienia, których było o 135 mniej niż w roku 2016.

Natomiast Pierwszy Zastępca Komendanta mł.insp. Przemysław Mielczarek przystąpił do omawiania wyników osiągniętych przez pion prewencji i ruchu drogowego. Oprócz statystyk było też kilka słów na temat zabezpieczeń imprez masowych na terenie Bydgoszczy i powiatu.

Następnie Komendant Miejski insp. Sławomir Kosiński omówił sytuację kadrową w bydgoskiej komendzie.

Ostatnim, który zabrał głos był Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała. Komendant podsumował działania kujawsko-pomorskiej Policji w 2017 roku i podziękował policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki. Zaznaczył, że nie pracujemy dla statystyki ale dla społeczeństwa. Podkreślił tym samym, że nasze działania powinny być szybkie, sprawne i skuteczne.

Powrót na górę strony