O przestrzeganiu praw człowieka podczas policyjnego wykładu - Wiadomości - KMP w Bydgoszczy

Wiadomości

O przestrzeganiu praw człowieka podczas policyjnego wykładu

Data publikacji 04.12.2018

Policyjny profilaktyk był z wizytą w bydgoskich szkołach. Przeprowadził z uczniami zajęcia nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich, handlu ludźmi omawiając przy tym również przestępstwa motywowane nienawiścią.

Młodzież z Technikum Kolejowego w Bydgoszczy rozmawiała w minionym tygodniu o konsekwencjach prawnych związanych z popełnieniem przestępstwa związanego z mową nienawiści. Prowadzący zajęcia policjant, zapoznał słuchaczy z tematyką związaną z handlem ludźmi, udzielił młodym osobom kilku cennych wskazówek, co należy zrobić i w jaki sposób przygotować się do wyjazdu zagranicznego żeby nie stać się ofiarą przestępstwa. Podczas prowadzonych zajęć użyto materiały filmowe zawierające ww. tematykę, po obejrzeniu których uczestnicy zadawali wiele pytań.

Następnie w dniu (03.12.2018) sierż. sztab. Rafał Wohlfeil z Wydziału Prewencji bydgoskiej komendy przeprowadził trzy spotkania z młodzieżą skierowane do klas III Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Bydgoszczy na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, w ramach organizowanego w szkole ,,Tygodnia profilaktyki i zdrowia”.

Podczas spotkania zapoznał uczniów z przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wyjaśnił  pojęcie demoralizacji oraz czynów karalnych. Na konkretnych przykładach omówił konsekwencje, jakie młodzi ludzie mogą ponieść za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa.

W zajęciach wzięło udział 120 uczniów. Kolejny cykl spotkań już na początku 2019 roku.