SZUKASZ POMOCY ? - Szukasz pomocy? - KMP w Bydgoszczy

Szukasz pomocy?

SZUKASZ POMOCY ?

Data publikacji 26.08.2020

 
WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH I JEDNOSTEK POLICJI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZ         
I POWIATU BYDGOSKIEGO
 
 
JEDNOSTKI POLICJI


Komenda Miejska Policji Bydgoszcz   
85-667 Bydgoszcz
ul. Jana Karola Chodkiewicza 32       telefon: 47 751 12 49 lub 47 751 12 50

Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście   
85-671 Bydgoszcz
ul. Poniatowskiego 5               telefon: 47 751 11 59 lub 47 751 11 50

Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo   
85-023 Bydgoszcz
ul. Toruńska 19 A                     telefon: 47 751 52 69 lub 47 751 52 65

Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie   
85-316 Bydgoszcz
ul. Broniewskiego 12              telefon: 47 751 13 59 lub 47 751 13 50

Posterunek Policji na Osowej Górze   
85-435 Bydgoszcz
ul. Sardynkowa 5                      telefon: 47 751 59 70 lub 47 751 59 71

Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny
85-870 Bydgoszcz
ul. Ogrody 19 A                         telefon: 47 751 15 59 lub 47 751 15 50

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon   
85-750 Bydgoszcz
ul. Wyzwolenia 116                  telefon: 47 751 58 59 lub 47 751 58 50

Komisariat Policji Koronowo   
86-010 Koronowo
ul. Paderewskiego 31             telefon: 47 752 12 00 lub 47 752 12 05

Komisariat Policji Solec Kujawski   
86-050 Solec Kujawski
ul. Toruńska 15                         telefon: 47 751 71 00 lub 47 751 71 10

Komisariat Policji Białe Błota   
86-005 Białe Błota
ul. Bezpieczna 2                        telefon: 47 751 59 10


Punkt Przyjęć Interesantów Dąbrowa Chełmińska   
86-070 Dąbrowa Chełmińska
ul. Strażacka 2                        telefon: 47 751 58 59 - Dyżurny KP Fordon
                                                  Dzielnicowi KP Fordon - Gmina Dąbrowa Chełmińska


Punkt Przyjęć Interesantów Dobrcz   
86-022 Dobrcz
ul. Długa 52                            telefon: 47 752 12 00 - Dyżurny KP Koronowo
                                                  Dzielnicowi KP w Koronowie - Gmina Dobrcz


Punkt Przyjęć Interesantów w Brzozie    
86-061 Brzoza, 
ul. Przemysłowa 1               telefon: 47 751 15 59 - Dyżurny KP Wyżyny
                                                Dzielnicowi KP Wyżyny - Gmina Nowa Wieś Wielka


Punkt Przyjęć Interesantów Osielsko   
86-031 Osielsko
ul. Centralna 6                      telefon:  47 751 11 59 - Dyżurny KP Śródmieście
                                                 Dzielnicowi KP Śródmieście - Gmina Osielsko


Punkt Przyjęć Interesantów Sicienko   
86-014 Sicienko
ul. Sportowa 2                     telefon: 47 752 12 00 - Dyżurny KP Koronowo
                                               Dzielnicowi KP w Koronowie - Gmina Sicienko

                                           

PLACÓWKI POMOCOWE

1. Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej   

85-043 Bydgoszcz
ul. Ogrodowa 9              052-325-44-10 lub 052-321 55 35
Bydgoszcz-Bartodzieje
ul. Morska 2                  052-342 12 14
Bydgoszcz-Błonie
ul. Broniewskiego 1        052-373 30 53
Bydgoszcz-Fordon
ul. Porazińskiej 9            052-343 66 44
Bydgoszcz-Szwederowo
ul. Żwirki i Wigury 11    052-373 01 31
Bydgoszcz-Śródmieście
ul. Ogrodowa 9             052-325 44 50
Bydgoszcz-Wyżyny
ul. Kapuściska 10          052-361 99 02
86-005 Białe Błota
ul. Betonowa 1A           052-349 44 04
86-070 Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21            052-381 67 69
86-022 Dobrcz
ul. Długa 50                   052-381 89 14
86-060 Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2A          052-381 21 44
86-031 Osielsko
ul. Centralna 6A            052-324 02 52  lub 052-381 38 78
86-014 Sicienko
ul. Mrotecka 9              052-587 04 06 lub 052-587 07 59
86-010 Koronowo
ul. Pomianowskiego 1    052-382 22 83
86-050 Solec Kujawski
ul. 29 Listopada 12       052-387 87 43

2. Domy Pomocy Społecznej    

„Jesień Życia”
85-402 Bydgoszcz
ul. Mińska 15A             052-327 72 13 lub 052-327 74 33
„Słoneczko” dla dzieci
85-322 Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 2        052-372 91 51       
„Promień Życia”
85-863 Bydgoszcz
ul. Łomżyńska 54          052-361 11 51 lub 052-361 22 28      
86-010 Koronowo
ul. Paderewskiego 35    052-382 25 64 lub 052-382 22 42
Bożenkowo
ul. Nadrzeczna 1           052-381 87 16

3.  Miejski OśrodekPomocy Społecznej
Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej

85-831Bydgoszcz, ul. Toruńska 272         52 330-12-68

4. Dom dla Samotnych Matek „Dom Dobrego Pasterza” Sióstr Pasterek    

Żołędowo
ul. Jastrzębia 27             052-381 30 30

5.Dzienne Domy Pobytu    

„Kapuściska”
85-807 Bydgoszcz
ul. Kapuściska 10          052-361 28 28
„Senior” Stowarzyszenie z Potrzeby Serca
85-630 Bydgoszcz
ul. Jodłowa 14               052-371 01 80

6. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych
    
85-851 Bydgoszcz
ul. Stolarska 2                052-362 18 44

85-122 Bydgoszcz
ul. Traugutta 5                052-373 63 30
      
7. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze    

Rodzinny Dom Dziecka
85-435 Bydgoszcz
ul. Morszczukowa 9       052-582 99 50
Rodzinny Dom Dziecka
85-424 Bydgoszcz
ul. Charzykowska 18 a   052 321 20 28

8. Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze    

85-164 Bydgoszcz
ul. Karpacka 31             052 322 96 28
Im. Jana Pawła II
Caritas Diecyzji Bydgoskiej
85-817 Bydgoszcz
ul. Cienista 2                  052 375 36 05

9. Schroniska i noclegownie    

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matki z Dzieckiem
85-453 Bydgoszcz
ul. Polanka 9                  052-372 22 57
Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn
85-766 Bydgoszcz
ul. Fordońska 422         052-343 93 40

10. Jadłodajnie    Stołówka PCK

85-030 Bydgoszcz
ul. Floriana 18               052-373 23 72
Polski Komitet Pomocy Społecznej
85-766 Bydgoszcz
ul. Fordońska 422         052-343 93 40
Stowarzyszenie z Potrzeby Serca
85-630 Bydgoszcz
ul. Jodłowa 14               052-371 01 80  
„Betlejem”
85-005 Bydgoszcz
ul. Drukarska 6              052-349 50 09  
Caritas
85-819 Bydgoszcz
ul. Cienista 2                  052-371 65 97  
DPS „Jesień Życia”
85-402 Bydgoszcz
ul. Mińska 15A              052-327 72 13
DPS  „Słoneczko”
85-322 Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 2        052-372 91 51
DDP „Kapuściska”
85-807 Bydgoszcz
ul. Kapuściska 10          052-361 28 28

 

11. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii    

85-009 Bydgoszcz
ul. Gajowa 43          052-371 19 08

12. Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”    

85-122 Bydgoszcz
ul. M.Curie Skłodowskiej 56a               052-375 51 39 lub 0 505 045 164

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna    

Nr 1
85-060 Bydgoszcz
ul. Jana III Sobieskiego 10       052-322 52 06/07
Nr 2
85-039 Bydgoszcz
ul. Gawędy 5                      052-322 80 32
052- 322 82 70
Powiatowa Poradnia
85-015 Bydgoszcz
ul. Markwarta 7                        052-582 64 89
86-010 Koronowo
ul. Szosa Kotomierska 5           052-382 22 74

14. Centrum Kultury Katolickiej Fundacja „Wiatrak”    

85-791 Bydgoszcz
ul. Bołtucia 5                    052-323 48 10 lub 052- 323 48 11   
Klub Integracji Społecznej „Wiatrak”
85-791 Bydgoszcz
ul. Kleberga 2                  052-343 02 72

15. Polski Czerwony Krzyż    

85-084 Bydgoszcz
ul. Warmińskiego 10        052-322 60 11
Świetlica dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
85-084 Bydgoszcz
ul. Warmińskiego 10        052-322 55 68

16. Ochotnicze Hufce Pracy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży    

85-861 Bydgoszcz
ul. Glinki 140                   052-363 04 64 lub 052-345 05 33

17. Liga Kobiet Polskich   

85-631 Bydgoszcz
ul. Modrzewiowa 6          052-346 03 38 lub 052- 372 16 79

18. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA    

85-843 Bydgoszcz
ul. Przodowników Pracy 12    052-375 54 05
        
85-791 Bydgoszcz
ul. Porazińskiej 9                     052- 344 52 82

19. Klub Abstynenta – punkt konsultacyjny    

85-643 Bydgoszcz
ul. 11 Listopada 13                 052-372 16 82

20. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia    

85-634 Bydgoszcz
ul. Dworcowa 67                   052-321 35 00

21. Środowiskowy Dom Samopomocy    

„Bławatek”
85-863 Bydgoszcz
ul. Dunikowskiego 2              052-375 33 82
„Niezapominajka”
85-043 Bydgoszcz
ul. Ogrodowa 9                     052-322 31 17
„Sami Swoi’
85-863 Bydgoszcz
ul. Łomżyńska 54                  052- 361 11 51
„Stokrotka”
85-402 Bydgoszcz
ul. Mińska 15A                     052-327 72 13
przy DPS  „Słoneczko”
85-322 Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 2               052-372 91 51

22. Centrum Integracji Społecznej    

85-871 Bydgoszcz
ul. Smoleńska 43                  052-348 61 74

23. Gminny Punkt Integracji Kryzysowej    

DPS „Jesień Życia”
85-402 Bydgoszcz
ul. Mińska 15A                    052-327 72 13
DPS  „Słoneczko”
85-322 Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 2              052-372 91 51

24. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    

85-066 Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3            052-583 54 12/15  
Dom Dziecka
86-014 Sicienko
Trzemiętowo 12                  052-381 50 24

25. Warsztaty Terapii Zajęciowej    

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”
85-792 Bydgoszcz
ul. Porazińskiej 9                052-343 35 36
„MODRZEW”
Liga Polskich Kobiet
85-361 Bydgoszcz
ul. Modrzewiowa 6            052-346 03 38
„Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej
85-806 Bydgoszcz
ul. Planu 6-letniego 37       052 345 02 80
przy Polskim Związku Niewidomych
85- 029 Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 3            052 342 99 36
przy Poradni Zdrowia Psychicznego
85-323 Bydgoszcz
ul. Stawowa 1                  052 373-85-86
 
26. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy    

85-485 Bydgoszcz
ul. Smukalska 251            052-340 23 01

27. Punkt Pomocy Społecznej dla Nietrzeźwych Bezdomnych    

85-790 Bydgoszcz
ul. Fordońska 422            052-343 93 40