Szukasz pomocy?

SZUKASZ POMOCY ?

Data publikacji 22.04.2022
 
WYKAZ PLACÓWEK POMOCOWYCH I JEDNOSTEK POLICJI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY         
I POWIATU BYDGOSKIEGO
 
 
JEDNOSTKI POLICJI


Komenda Miejska Policji Bydgoszcz   
85-667 Bydgoszcz
ul. Jana Karola Chodkiewicza 32      

telefon: 47 751 12 49 lub 47 751 12 50

Komisariat Policji Bydgoszcz-Śródmieście   
85-671 Bydgoszcz
ul. Poniatowskiego 5              

telefon: 47 751 11 59 lub 47 751 11 50

Komisariat Policji Bydgoszcz-Szwederowo   
85-023 Bydgoszcz
ul. Toruńska 19 A                    

telefon: 47 751 52 69 lub 47 751 52 65

Komisariat Policji Bydgoszcz-Błonie   
85-316 Bydgoszcz
ul. Broniewskiego 12             

telefon: 47 751 13 59 lub 47 751 13 50

Posterunek Policji na Osowej Górze   
85-435 Bydgoszcz
ul. Sardynkowa 5                     

telefon: 47 751 59 70 lub 47 751 59 71

Komisariat Policji Bydgoszcz-Wyżyny
85-870 Bydgoszcz
ul. Ogrody 19 A                        

telefon: 47 751 15 59 lub 47 751 15 50

Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon   
85-750 Bydgoszcz
ul. Wyzwolenia 116                 

telefon: 47 751 58 59 lub 47 751 58 50

Komisariat Policji Koronowo   
86-010 Koronowo
ul. Paderewskiego 31           

telefon: 47 752 12 00 lub 47 752 12 05

Komisariat Policji Solec Kujawski   
86-050 Solec Kujawski
ul. Toruńska 15                        

telefon: 47 751 71 00 lub 47 751 71 10

Komisariat Policji Białe Błota   
86-005 Białe Błota
ul. Bezpieczna 2                       

telefon: 47 751 59 10


Punkt Przyjęć Interesantów Dąbrowa Chełmińska   
86-070 Dąbrowa Chełmińska
ul. Strażacka 2                       

telefon: 47 751 58 59 - Dyżurny KP Fordon
Dzielnicowi KP Fordon - mina Dąbrowa Chełmińska


Punkt Przyjęć Interesantów Dobrcz   
86-022 Dobrcz
ul. Długa 52                           

telefon: 47 752 12 00 - Dyżurny KP Koronowo
Dzielnicowi KP w Koronowie - Gmina Dobrcz


Punkt Przyjęć Interesantów w Brzozie    
86-061 Brzoza, 
ul. Przemysłowa 1             

telefon: 47 751 15 59 - Dyżurny KP Wyżyny
Dzielnicowi KP Wyżyny - Gmina Nowa Wieś Wielka


Punkt Przyjęć Interesantów Osielsko   
86-031 Osielsko
ul. Centralna 6                    

telefon:  47 751 11 59 - Dyżurny KP Śródmieście
Dzielnicowi KP Śródmieście - Gmina Osielsko


Punkt Przyjęć Interesantów Sicienko   
86-014 Sicienko
ul. Sportowa 2                   

telefon: 47 752 12 00 - Dyżurny KP Koronowo
Dzielnicowi KP w Koronowie - Gmina Sicienko

                                           

PLACÓWKI POMOCOWE
 
 

1. Miejskie/Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
85-043 Bydgoszcz
ul. Ogrodowa 9              
telefon: 52-325-44-10 lub 52 321 55 35

Bydgoszcz-Bartodzieje
ul. Czerkaska 22
telefon: 52 370 59 11

Bydgoszcz-Fordon
ul. Porazińskiej 9            
telefon: 52 343 66 44

Dział Pomocy Środowiskowej nr 3
ul. Czerkaska 22
telefon: 52 373 01 31

Bydgoszcz-Śródmieście
ul. Ogrodowa 9             
telefon: 52 325 44 50

Bydgoszcz-Wyżyny
ul. Kapuściska 10          
telefon: 52 361 99 02

86-005 Białe Błota
ul. Betonowa 1A           
telefon: 52 349 44 04

86-070 Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21            
telefon: 52 381 67 69

86-022 Dobrcz
ul. Długa 50                   
telefon: 52 381 89 14

86-060 Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2A          
telefon: 52 381 21 44

86-031 Osielsko
ul. Centralna 6A            
telefon: 52 324 02 52 lub 52 381 38 78

86-014 Sicienko
ul. Mrotecka 9              
telefon: 52 587 04 06 lub 52 587 07 59

86-010 Koronowo
ul. Pomianowskiego 1    
telefon: 52 382 22 83

86-050 Solec Kujawski
ul. Kościuszki 12      
telefon: 52 387 87 43

2. Domy Pomocy Społecznej    

„Jesień Życia”
85-402 Bydgoszcz
ul. Mińska 15A             
telefon: 52 327 72 13 lub 52 327 74 33

„Słoneczko” dla dzieci
85-322 Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 2       
telefon: 52 372 91 51
      
„Promień Życia”
85-863 Bydgoszcz
ul. Łomżyńska 54          
telefon: 52 361 11 51 lub 52 361 22 28
     
86-010 Koronowo
ul. Paderewskiego 35    
telefon: 52 382 25 64 lub 52 382 22 42
Bożenkowo
ul. Nadrzeczna 1           
telefon: 52 381 87 16

3.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej
85-831Bydgoszcz, ul. Toruńska 272         
telefon: 52 330 12 68

4. Dom dla Samotnych Matek „Dom Dobrego Pasterza” Sióstr Pasterek    

86-021 Żołędowo
ul. Jastrzębia 27             
telefon: 52 381 30 30

5. Dzienne Domy Pobytu    

„Kapuściska”
85-807 Bydgoszcz
ul. Kapuściska 10          
telefon: 52 361 28 28

„Senior” Stowarzyszenie z Potrzeby Serca
85-630 Bydgoszcz
ul. Jodłowa 14               
telefon: 52 371 01 80

6. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych
    
85-851 Bydgoszcz
ul. Stolarska 2                
telefon: 52 362 18 44

85-122 Bydgoszcz
ul. Traugutta 5                
telefon: 52 373 63 30
      
7. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze    

Rodzinny Dom Dziecka
85-435 Bydgoszcz
ul. Morszczukowa 9       
telefon: 52 582 99 50

Rodzinny Dom Dziecka
85-424 Bydgoszcz
ul. Charzykowska 18 a   
telefon: 52 321 20 28

8. Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze    

85-164 Bydgoszcz
ul. Karpacka 31             
telefon: 52 322 96 28

Im. Jana Pawła II
Caritas Diecyzji Bydgoskiej
85-817 Bydgoszcz
ul. Cienista 2                  
telefon: 52 375 36 05

9. Schroniska i noclegownie    

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Matki z Dzieckiem
85-453 Bydgoszcz
ul. Polanka 9                  
telefon: 52 372 22 57

Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn
85-766 Bydgoszcz
ul. Fordońska 422         
telefon: 52 343 93 40

10. Jadłodajnie 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko Pomorski Zarząd Wojewódzki
85-303 Bydgoszcz
ul. Piękna 34               
telefon: 52 343 93 40 wew. 26

Polski Komitet Pomocy Społecznej
85-766 Bydgoszcz
ul. Fordońska 422         
telefon: 52 343 93 40

Stowarzyszenie z Potrzeby Serca
85-630 Bydgoszcz
ul. Jodłowa 14               
telefon: 52 371 01 80
 
„Betlejem”
85-005 Bydgoszcz
ul. Drukarska 6              
telefon: 52 349 50 09
 
Caritas
85-819 Bydgoszcz
ul. Cienista 2                  
telefon: 52 371 65 97
 
DPS „Jesień Życia”
85-402 Bydgoszcz
ul. Mińska 15A              
telefon: 52 327 72 13

DPS  „Słoneczko”
85-322 Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 2        
telefon: 52 372 91 51

DDP „Kapuściska”
85-807 Bydgoszcz
ul. Kapuściska 10          
telefon: 52 361 28 28

11. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii    

85-009 Bydgoszcz
ul. Gajowa 43          
telefon: 52 371 19 08

12. Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”    

85-122 Bydgoszcz
ul. M.Curie Skłodowskiej 56a               
telefon: 52 375 51 39 lub 505 045 164

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna    

Nr 1
85-060 Bydgoszcz
ul. Jana III Sobieskiego 10       
telefon: 52 322 52 06/07

Nr 2
85-039 Bydgoszcz
ul. Gawędy 5                      
telefon: 52 322 80 32 lub 52 322 82 70

86-010 Koronowo
ul. Szosa Kotomierska 5           
telefon: 52 382 22 74

14. Centrum Kultury Katolickiej Fundacja „Wiatrak”    

85-791 Bydgoszcz
ul. Bołtucia 5                    
telefon: 52 323 48 10 lub 52 323 48 11
   
Klub Integracji Społecznej „Wiatrak”
85-791 Bydgoszcz
ul. Kleberga 2                   
telefon: 52 343 02 72

15. Polski Czerwony Krzyż    

85-084 Bydgoszcz
ul. Warmińskiego 10        
telefon: 52 322 60 11

Świetlica dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
85-084 Bydgoszcz
ul. Warmińskiego 10        
telefon: 52 322 55 68

16. Ochotnicze Hufce Pracy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży    

85-861 Bydgoszcz
ul. Glinki 140                   
telefon: 52 363 04 64 lub 52 345 05 33

17. Liga Kobiet Polskich   

85-631 Bydgoszcz
ul. Modrzewiowa 6          
telefon: 52 346 03 38 lub 52 372 16 79

18. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA    

85-806 Bydgoszcz
ul. Śliwińskiego 12    
telefon: 52 375 54 05
        
85-791 Bydgoszcz
ul. Porazińskiej 9                     
telefon: 52 344 52 82

19. Klub Abstynenta – punkt konsultacyjny    

85-643 Bydgoszcz
ul. 11 Listopada 13                 
telefon: 52 372 16 82

20. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia    

85-634 Bydgoszcz
ul. Karłowicza 26                  
telefon: 52 321 35 00

21. Środowiskowy Dom Samopomocy    

„Bławatek”
85-863 Bydgoszcz
ul. Dunikowskiego 2              
telefon: 52 36301 57

„Niezapominajka”
85-043 Bydgoszcz
ul. Ogrodowa 9                     
telefon: 52 322 31 17

„Sami Swoi’
85-863 Bydgoszcz
ul. Łomżyńska 54                  
telefon: 52 361 11 51

„Stokrotka”
85-402 Bydgoszcz
ul. Mińska 15A                     
telefon: 52 327 72 13

przy DPS  „Słoneczko”
85-322 Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 2               
telefon: 52 372 91 51

22. Centrum Integracji Społecznej    

85-871 Bydgoszcz
ul. Smoleńska 43                  
telefon: 52 348 61 74

23. Gminny Punkt Integracji Kryzysowej    

DPS „Jesień Życia”
85-402 Bydgoszcz
ul. Mińska 15A                    
telefon: 52 327 72 13

DPS  „Słoneczko”
85-322 Bydgoszcz
ul. Gałczyńskiego 2              
telefon: 52 372 91 51

24. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    

85-066 Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3            
telefon: 52 583 54 12/15
 
Dom Dziecka
86-014 Sicienko
Trzemiętowo 12                  
telefon: 52 381 50 24

25. Warsztaty Terapii Zajęciowej    

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”
85-792 Bydgoszcz
ul. Porazińskiej 9                
telefon: 52 343 35 36

„MODRZEW”
Liga Polskich Kobiet
85-361 Bydgoszcz
ul. Modrzewiowa 6            
telefon: 52 346 03 38

„Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej
85-806 Bydgoszcz
ul. Al. Prezydenta Lecha kaczyńskiego 37      
telefon: 52 345 02 80

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych - Okręg Kujawsko Pomorski
85- 029 Bydgoszcz
ul. Bernardyńska 3            
telefon: 52 342 99 36

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Poradni Zdrowia Psychicznego
85-323 Bydgoszcz
ul. Stawowa 1                  
telefon: 52 373 85 86

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury
85-023 Bydgoszcz
ul. Toruńska 28
telefon: 52 371 95 26
 
26. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy    

85-485 Bydgoszcz
ul. Smukalska 251            
telefon: 52 340 23 01

27. Punkt Pomocy Społecznej dla Nietrzeźwych Bezdomnych    

85-790 Bydgoszcz
ul. Fordońska 422            
telefon: 52 343 93 40

28. Poradnia Zdrowia Psychicznego Zakłąd Opiki Zdrowotnej MSWiA

85-074 Bydgoszcz
ul. Kopernika 14
telefon: 52 582 62 75

29. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

85-008 Bydgoszcz
ul. Krasińskiego 19
telefon: 574 501 007

30. Ogrzewalnia "U Macieja" Bazylika (wraz z jadłodajnią)

85-093 Bydgoszcz
ul. Al. Ossolińskich 2
telefon: 52 322 53 52

31. Zgromadzenie Zakonne Sióstr Albertynek

Centrum Pomocy im. Świetego Alberta
85-400 Bydgoszcz
ul. Koronowska 14
telefon: 52 327 73 55

 

Powrót na górę strony