Zgłoś korupcję

ZGŁOŚ KORUPCJĘ

Data publikacji 18.09.2015
 
W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy problematyką korupcji zajmuje się:

Zespół do walki z Korupcją
Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
ul. Wojska Polskiego 4F, 85-171 Bydgoszcz

 
Kontakt:

Tel.: 47 751 14 02 (Zespół), 47 751 14 00 (Naczelnik)
Fax: 47 751 14 66

Adres e-mail: naczelnik-wpg-bydgoszcz@bg.policja.gov.pl


Liczba ujawnianych na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego przestępstw korupcyjnych z roku na rok rośnie. To przede wszystkim efekt rosnącego sprzeciwu społecznego wobec zachowań korupcyjnych, a także coraz większego doświadczenia policjantów w walce z tą kategorią przestępczości. Wiele prowadzonych przez organa ścigania spraw inicjowanych jest informacjami przekazywanymi przez zaniepokojonych mieszkańców.

Korupcja - w znaczeniu potocznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej lub samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub odstąpienie od niej.

W praktyce pojęcie to obejmuje również m.in.:

- podobne działanie innych osób sprawujących funkcje publiczne,
- przekupstwo w sferze działalności gospodarczej i w sporcie


Ponieważ sprawcy tych przestępstw, uzależniając swoje czynności służbowe od wręczenia im korzyści, bardzo często wykorzystują przymusowe położenie innych osób, ustawodawca przewidział, że:

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział.
 
 
Powrót na górę strony