JAK UNIKAĆ ZAGROŻEŃ

Kradzieże - kieszonkowe / rozbój

Data publikacji 18.09.2015

Kradzieże – kieszonkowe / rozbój

 

Jak uniknąć  kradzieży telefonu komórkowego

Jednym z ważnych problemów dzisiejszych czasów są niewątpliwie kradzieże telefonów komórkowych. Sprawcy stosują różne sposoby dla osiągnięcia tego celu, nie oznacza to jednak, że nie można im utrudnić takiego działania.

 


 • Unikaj pokazywania telefonu innym, w szczególności na ulicy lub w zatłoczonym miejscu
 • Nie baw się telefonem na ulicy czy w autobusie, tramwaju, pociągu - odwraca to Twoją uwagę od otoczenia
 • Staraj się nosić telefon w miejscu trudno dostępnym lub mało widocznym dla osób trzecich – dobrym miejscem jest kieszeń koszuli, wewnętrzna kieszeń kurtki czy przednia kieszeń spodni
 • Noszenie telefonu w torebce lub plecaku zwiększa szanse złodzieja!

Pamiętaj!

Chowając telefon po rozmowie wskazujesz potencjalnemu złodziejowi, gdzie może go znaleźć.

 • Nie zapominaj zabierać telefonu z samochodu (sam przyciągasz włamywacza do swojego auta)
 • Nie zostawiaj telefonu w widocznym miejscu np. na stoliku w pubie, biurku, torebce w pracy czy w kurtce w szatni
 • Zapisz sobie numer identyfikacyjny twojego telefonu tzw. IMEI i oznacz go, umożliwi to jego szybsze odzyskanie
 • Po stwierdzeniu kradzieży natychmiast powiadom operatora. Zablokuje on Twoje konto IMEI. Następnie zadzwoń na Policję na numer 112 lub 997!


Pamiętaj!

 Posiadany telefon, pochodzący z kradzieży zostaje skonfiskowany przez Policję.


Pamiętaj!

 • unikaj chodzenia na skróty przez miejsca odludne lub nieoświetlone bramy
 • zachowaj czujność w miejscach zatłoczonych tj. dworzec, środki komunikacji publicznej
 • w porach wieczornych poproś kogoś o odprowadzenie na przestanek czy nawet do domu
 • wsiadając do pustego autobusu, tramwaju siadaj blisko kierowcy
 • zbliżając się późną porą do mieszkania miej przygotowane klucze

Kradzież

Art. 278 Kodeksu Karnego

§ 1 Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,  

              podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Rozbój

Art. 280 Kodeksu Karnego 

§ 1 Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,

            podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

§ 2 Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,

            podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3

Art. 281 Kodeksu Karnego
Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

Art. 282 Kodeksu Karnego
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzania mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10


Powrót na górę strony