NIEBIESKA KARTA - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

NIEBIESKA KARTA - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Data publikacji 10.03.2023
Przemoc w rodzinie - zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 
Rodzaje przemocy:

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej,

Psychiczna - naruszenie godności osobistej,

Seksualna - naruszenie intymności,

Ekonomiczna - naruszenie własności,

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.
 
 
 
Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 
 
Infolinia: 800 120 002
 
Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy    w Rodzinie prowadzone są wyłącznie:
drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002 ,
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info,
lub listowną pod adresem 02-326 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 155
 
 

 

 

 

 
Powrót na górę strony